4 april 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief 
Propallia 
Over Propallia
Agenda
 
Lees verder  
 
Uitnodiging
werkconferentie Propallia Ont-moeten 
16 mei 2019
Goede palliatieve zorg kan niet zonder ontmoeting van mens tot mens. Hoe doe je dat? Open staan voor de leefwereld, de kennis, de wensen en behoeften van een ander, je bewust zijn van waar je zelf staat en vandaan komt en van daaruit je blik verruimen? Patiënten en hun naasten ontmoeten is nodig om beter aan te kunnen sluiten op wat mensen willen in het laatste deel van hun leven. Andere zorgverleners ontmoeten kan inspireren en bijdragen aan continuïteit van zorg rond de patiënt. De tijd nemen om elkaar echt te ontmoeten als patiënt/naaste en zorgverlener of als collega-zorgverleners is vaak niet eenvoudig. Ontmoeten lijkt dan een extra taak, terwijl het vaak de essentie is. Soms is ont-moeten nodig om met een frisse blik naar je eigen praktijk te kijken.

In de Propallia werkconferentie op 16 mei 2019 hebben we interessante sprekers en workshops bij elkaar gebracht om op verschillende manieren, rond verschillende thema’s dieper in te gaan op het ontmoeten. U wordt uitgedaagd om anderen echt te ontmoeten, uw visie op ontmoeten te verruimen en te vertalen naar uw eigen dagelijkse praktijk.

Lees verder voor het hele programma en aanmelden
 
 
 
In gesprek over de speerpunten van Propallia
Interview met Pieter Barnhoorn (huisarts en onderzoeker) door Karin Brandt (lid patiënt en naastenraad) 
Ik spreek met Pieter Barnhoorn. Pieter voert 2 dagen per week praktijk als huisarts in Roelofarendsveen. Daarnaast is hij drie dagen per week in het LUMC betrokken bij de basisopleiding geneeskunde en de huisartsenopleiding: twee dagen als onderzoeker (promotie-onderzoek naar professionele identiteitsvorming) en een dag als docent. Verder duidt hij eens per 2 weken het nieuws over de zorg bij Nieuws en Co op radio 1. Pieter ontvangt sinds kort de Nieuwsbrief van Propallia, maar was tot nu toe niet betrokken geweest bij het Consortium. Pieter: “Ik werk slechts twee dagen in de praktijk. Palliatieve patiënten komen daardoor vaak terecht bij mijn collegae, omdat die meer dagen in de praktijk aanwezig zijn dan ik.”
 
Lees verder
 
prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie  
 
Propalliagroepbijeenkomst Patiëntenparticipatie

Op 12 maart stond de Propalliagroepbijeenkomst in het teken van patientenparticipatie. Er is besproken wat er allemaal al gebeurt op dit moment in de regio en welke quickwins en aandachtspunten er zijn voor de toekomst.
 
Vanuit de drie verschillende peilers van het consortium is patiëntenparticipatie besproken.
 
 
Lees verder

 
https://www.youtube.com/watch?v=LUYeMQyrchs  
 
Resultaten Propallia
Behaalde resultaten 2018 en jaarplan 2019 
Eind vorig jaar keken we terug op de resultaten van Propallia. We hebben hier een mooi filmpje van gemaakt: 
Resultaten Propallia 2018/2019

Ook voor het nieuwe jaar zijn er weer volop plannen om samen de zorg te verbeteren!
 
Lees verder
 
 
 
Animatie 'Samen van betekenis in de laatste levensfase'
Tijdens dialoogbijeenkomsten van de VPTZ spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven.

https://youtu.be/PZtpHoXIhb4
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement