Leids Universitair Medisch Centrum
14 februari 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
UNC-ZH
Recente proefschriften
Publicaties
Tweet
Agenda
 
 
Symposium 'Zorgen voor verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase'
Over de praktische toepassing van de opbrengsten van het SigMa-project en de Namaste studie - 22 maart 2019 Leiden
Het markeren van de laatste levensfase en het signaleren van symptomen en zorgbehoeften zijn essentieel voor de kwaliteit van de palliatieve zorg, maar kan in de dagelijkse praktijk een uitdaging zijn. 
Op 22 maart 2019 delen de onderzoekers van Namaste en SigMa hun resultaten op het gebied van zorgen voor verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase tijdens een symposium in de Stadsgehoorzaal te Leiden. De inschrijving is al gestart, u kunt zich nog inschrijven, maar vol is vol.
Meer informatie

Aanmelden
 
 
Uitbreiding UNC-ZH netwerk met zorgorganisatie ActiVite
Steeds meer organisaties zien het belang van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg: zo kan de zorg verbeterd worden door bewezen inzicht in wat werkt en niet werkt. Ook het groeiende besef dat kennisdeling de ouderenzorg en ook de eigen organisatie verder brengt. We zijn dan ook blij met de toetreding van ActiVite bij het UNC-ZH. Dit geeft nog meer ruimte voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg en het opbouwen van kennis. 
Lees verder
 
 
Over Harry Potter-deuren en droogmolens - Kennisuitwisseling met Australië
Hoogleraar en voorzitter UNC-ZH Wilco Achterberg kan een internationaal werkbezoek sterk aanbevelen. Zijn ervaringen en indrukken in de Australische ouderenzorg deelt hij graag in dit artikel.
Lees verder
 
 
 
Geriatrische revalidatie in Europa

Kwetsbare oudere mensen, die functioneel achteruit gaan na een heupfractuur, beroerte of een andere aandoening, bestaan overal in Europa. Zij hebben een revalidatietraject nodig en dat erkent de zorgsector in de meeste Europese landen.

De organisatie van ouderenrevalidatie verschilt echter vaak in deze landen. Bovendien bestaat er nog geen overeenstemming over verschillende kerngegevens. Twee onderzoeken willen de basis leggen voor verandering.

Lees meer over de Europese onderzoeken
 
 
 
Carolien de Vries over haar onderzoek 'Pijn bij afasie': meer aandacht voor mensen die zich minder goed kunnen uiten

Onderzoeker en logopedist Carolien de Vries werkt bij Topaz en doet onderzoek in het UNC-ZH netwerk. Zij vertelt over haar onderzoek en de mooie combinatie van onderzoek doen en haar werk.

Lees hier het interview
 
 
 
Workshops UNC-ZH tijdens symposia over GRZ en Wetenschap en praktijk

In ons netwerk doen wij veel kennis op zowel door onderzoek als door de onderlinge samenwerking. Deze kennis kan bijdragen aan de verbetering van de ouderenzorg en daarom willen wij ervoor zorgen dat deze kennis verder komt dan ons netwerk. Een van de manieren is het verzorgen van workshops voor een breed publiek op symposia.

In januari gaf UNC-ZH een workshop op het Jaarcongres GRZ over het multidisciplinair overleg (MDO) met de UNC-ZH Basisset Meetinstrumenten GRZ. Daarnaast was er een workshop op het Vilans-symposium Zoek het uit! over het ophalen van onderzoeksvragen uit de praktijk. De interactie kwam bij beide workshops goed op gang zodat nog meer kennisuitwisseling tot stand kwam.

Lees hier over de workshop
 
 
 
2019: Wereldwijd jaar tegen pijn bij de meest kwetsbaren

De International Association for the Study of Pain (IASP) heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot het jaar tegen pijn bij de meest kwetsbare groepen wereldwijd (Global Year Against Pain in the Most Vulnerable). De kwetsbare groepen zijn:
• pijn bij oudere personen (inclusief pijn bij dementie)
• pijn bij jonge kinderen
• pijn bij individuen met cognitieve beperkingen (buiten dementie) of psychische problemen
• pijn bij overlevers van martelingen

Wilco Achterberg droeg bij aan de voorbereidingen van dit themajaar en schreef samen met Bettina Husebø van de Universiteit van Bergen (Noorwegen) een factsheet over Pain Management in Dementia.

Lees hier de factsheet Pain Management in Dementia

Bekijk hier de themawebsite van IASP

 
 
 
Wetenschaps-, praktijk- of studentenprijs: dien jouw artikel in voor de Anna Reynvaanprijs

Heb jij het initiatief genomen voor een project dat de patiëntenzorg verbetert? Of ben je student aan de hbo-v en heb je in 2018 een prachtig artikel geschreven over patiënt- en familieparticipatie? Of heb je onderzoek gedaan dat is gepubliceerd en bijdraagt aan concrete verbeteringen van het verpleegkundig handelen? Ding dan mee naar de Anna Reynvaan Praktijkprijs of maak kans op de Studenten- of Wetenschapsprijs. 

Praktijk- en Wetenschapsprijs: inzending t/m vrijdag 15 maart 2019
Studentenprijs: inschrijven tot donderdag 11 april 2019

Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. 

Meer informatie

 
  Nieuwe
      »»»»»» Onderzoeksflits »»»»»»     
>>> Bianca de Jong-Schmit, specialist ouderengeneeskunde in opleiding, werkt in het kader van haar wetenschapsstage samen met de Universiteit van Bergen. Zij zal binnen de COSMOS studie onderzoek doen naar de relatie tussen bloeddruk, bloeddrukverlagende medicatie en onbegrepen gedrag bij dementie.

>>> Een artikel over een onderzoek naar thuiswonende 80-plussers en hun wensen voor de huisartsenzorg won de SBOH Academiseringsprijs op het 11e LOVAH congres voor huisartsen in opleiding. Arts in opleiding tot Huisarts en Onderzoeker Sophie van Blijswijk aan het LUMC ontving deze prijs voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een huisarts in opleiding. Het artikel Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general paractice: A qualitative study wordt besproken in deze video: Bekijk de video over het artikel. 

>>> Onderzoeker Paulien van Dam heeft voldoende deelnemers voor het Q-PID-onderzoek: er zijn nu zoals gewenst 95 verpleeghuisbewoners geïncludeerd. De inclusiecriteria waren onder andere gevorderde dementie, lage kwaliteit van leven en geen pijnstillers op vaste basis. De deelnemers wonen verspreid over 16 locaties in 9 organisaties uit het UNC-ZH-netwerk.
 
   
 
publicaties
(vETGETYPTE NAMEN ZIJN LEDEN VAN HET NETWERK)
 
   
Milly A. van der Ploeg, et al. Patient Characteristics and General Practitioners - Advice to Stop Statins in Oldest-Old Patients: a Survey Study Across 30 Countries Journal of General Internal Medicine.
Link naar artikel
 
   
Bistra I Veleva, Monique AA Caljouw, Jenny T van der Steen, Victor GM Chel, Mattijs E Numans. Vitamin D Supplementation in Older Persons: Guidelines Versus Practice.JAMDA
Link naar artikel
 
   
Margot MW de Waal. Medically unexplained etiology of chronic pain and the doctor-patient context. J Psychosom Res.
Link naar artikel
 
 
 
. Goed om te zien dat er al veel goede dingen zijn rond het MDO. Mooi om over aandachtspunten met elkaar in gesprek te gaan. Constructieve workshoprondes m.b.t. MDO en Meetplan GR
Door: Arno J. Doornebosch, MSc @ADoornebosch 08-02-19
 
   
 
Agenda
 
   


14 februari 2019
Wetenschapsavond Ouderengeneeskunde
Leiden
 
   


19 februari 2019
Symposium 'Hongerig voor revalidatie'
Eindhoven
 
   


 22 maart 2019
Symposium 'Zorgen voor verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase'
Leiden
   


4 april 2019
Promotie Leonoor van Dam van Isselt 
Leiden
   


8 april 2019
Minisymposium Onderzoek en innovaties 
Pieter van Foreest - meer informatie volgt
   


6 juni 2019
SANO Wetenschapsdag 2019 - Onderzoek creatief toepassen
Nijmegen

 
 
    
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement