Leids Universitair Medisch Centrum
9 juli 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
UNC-ZH
Recente proefschriften
Publicaties
Tweet
Agenda
 
 
Symposium Van thuis naar verpleeghuis - Schrijf je nu in
Binnen het UNC-ZH lopen verschillende onderzoeken op het gebied van de transitie van thuis naar verpleeghuis. Vanuit verschillende invalshoeken vertellen de sprekers over dit onderwerp op ons Middagsymposium Van thuis naar verpleeghuis met kwaliteit van leven - Betekenisvolle activiteiten bij dementie. Speciale gast hoogleraar Anne Mei The van de Universiteit van Amsterdam zal op haar aansprekende wijze over dementie spreken.
De inschrijving is reeds gestart en loopt hard. Meld je hier aan.
Aanmelden
Meer informatie
 
 
'Elk medicijn minder is mooi meegenomen'

Kan het afbouwen van bloeddrukverlagende medicijnen bijdragen tot een betere kwaliteit van leven en minder onbegrepen gedrag? Dit onderzoekt een team binnen het UNC-ZH in de DANTON-studie. Al meerdere zorginstellingen in ons netwerk zijn enthousiast over dit onderzoek.

Zo loopt het DANTON-onderzoek bij zorgorganisatie ActiVite voorspoedig. Verpleegkundig specialist Ingrid Verzijl en verpleegkundige Carla Weerdenburg vertellen over hun bijdrage aan het onderzoek.

Lees verder
 
 
Behandelen van valangst bij ouderen na een heupfractuur

Revalidanten die het ‘wel makkelijk’ vinden om de rolstoel ‘nog eventjes’ te gebruiken, terwijl ze eigenlijk prima zonder kunnen? Die ‘voorzichtig’ zijn geworden om te mobiliseren? Is dit voor u een herkenbare praktijksituatie? Deze bezorgdheid om te vallen, valangst, blijkt na een heupfractuur bij ruim 60% van de patiënten voor te komen. Valangst is een belangrijke risicofactor voor een verminderd functioneel herstel na een heupfractuur. 

In het FIT-HIP onderzoek werd een gerichte aanpak voor valangst getoetst. De resultaten worden hier uiteengezet.

Lees verder
 
 
Inschrijving UNC-ZH Stimuleringsprijs weer gestart!
Al drie jaar hebben we de subsidie mogen uitreiken aan enthousiaste medewerkers uit ons netwerk die aan de slag willen met hun onderzoeksvraag. Zij dienden hun voorstel in en werden uitgekozen. Ook nu is inschrijving met jouw idee mogelijk, tot 15 augustus 2019. Op ons symposium 'Van thuis naar verpleeghuis' op 9 september maken we bekend wie de subsidie ontvangt voor zijn of haar onderzoeksvraag.

Wil je weten wat de ervaringen zijn van de eerste winnaars? In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van juni 2018 kun je erover lezen, zie de link hieronder. De WOC-commissies en linking pins kunnen je verder helpen hoe je een onderzoeksvraag kunt indienen. We zien je inschrijving graag tegemoet!
Lees hier het achtergrondartikel
 
 
SANO Wetenschapsdag biedt boeiende dag over implementatie
Op 6 juni vond de SANO Wetenschapsdag plaats, een dag vol kennisuitwisseling van de academische netwerken ouderenzorg. Dit jaar was het bij UKON, onze collega's in Nijmegen over implementatie. Elk netwerk verzorgde workshops, dus ook uit ons zuidhollandse netwerk. Lees over de workshops en bekijk de presentaties.
Lees meer
 
  Nieuwe
      »»»»»» Onderzoeksflits »»»»»»     
>>> Van begin 2019 tot nu is vanuit het LUMC (afdeling PHEG) een systematische review met meta-analyse verricht met het doel uit te vinden of muziektherapie de kwaliteit van leven van mensen met dementie wonend in langdurige zorginstellingen (long-term care) zou kunnen verhogen. Twaalf studies voldeden aan de inclusie-criteria. Er werden geen significante resultaten gevonden in de meta-analyse. In de systematische review zijn er wel resultaten gevonden die aanwijzing geven dat muziektherapie inderdaad de kwaliteit van leven van mensen met dementie wonend in langdurige zorginstellingen kan verhogen.
Omdat de resultaten uit dit onderzoek nog niet sterk genoeg zijn om te stellen dat muziektherapie inderdaad een goede interventie is om de kwaliteit van leven voor de doelgroep te verhogen, is er meer onderzoek nodig. Er zou bijvoorbeeld meer onderscheid gemaakt kunnen worden in de ernst van dementie of in de soort muziektherapie.

>>> De projecten Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) en Signaleren en Markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa) zijn opgenomen in het ZonMw Palliantieprogramma om interventies te implementeren. Zorginstellingen kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan een implementatietraject. Het totale overzicht van projecten en contactpersonen vindt u via deze link. Het ZonMw Palliantieporgramma is gericht op verbetering van de palliatieve zorg. De oproep voor het implementeren van deze ontwikkelde interventies loopt via de Netwerken Palliatieve Zorg.
   
 
pROEFSCHRIFTEN
(vETGETYPTE NAMEN ZIJN LEDEN VAN HET NETWERK)
 
   
Van den Brink A. Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Characteristics, neuropsychiatric symptoms and needs. Nijmegen 2019 July 2.
Link naar proefschrift

 
   
Van Kooten J. Pain in people with dementia. Determining the prevalence of pain and its associated factors in nursing home residents with dementia. Amsterdam 2019 May 29.
Link naar proefschrift

 
   
Winder JY. The UHDRS and UHDRS-FAP assessments in Huntington's disease. Leiden 2019 Jun 20.
Link naar proefschrift

 
   
 
publicaties
(vETGETYPTE NAMEN ZIJN LEDEN VAN HET NETWERK)
 
   
Bosma MS, Nijboer TCW, Caljouw MAA, Achterberg WP. Impact of visuospatial neglect post-stroke on daily activities, participation and informal caregiver burden: A systematic review. Ann Phys Rehabil Med. 2019 Jun 11. pii: S1877-0657(19)30072-7. doi: 10.1016/j.rehab.2019.05.006. [Epub ahead of print] Review.
Link naar artikel

 
   
Doornebosch AJCaljouw MAA, Achterberg WP. Interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie. Een handreiking met een basisset meetinstrumenten. Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie. 2019 nummer 2. 
Link naar artikel

 
   
Kromhout MA, Rius Ottenheim N, Giltay E, Numans ME, Achterberg WP. Caffeine and neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: A systematic review. Exp Gerontol. 2019 Jul 15;122:85-91. doi: 10.1016/j.exger.2019.04.017. Epub 2019 Apr 30. Review.
Link naar artikel

 
   
Terveer EM, Fallon M, Kraakman MEM, Ormond A, Fitzpatrick M, Caljouw MAA, Martin A, van Dorp SM, Wong MC, Kuijper EJ, Fitzpatrick F. Spread of ESBL-producing Escherichia coli in nursing home residents in Ireland and the Netherlands may reflect infrastructural differences. J Hosp Infect. 2019 May 9. pii: S0195-6701(19)30195-1. doi: 10.1016/j.jhin.2019.05.003. [Epub ahead of print]
Link naar artikel

 
   
Scheffers-Barnhoorn MN, van Eijk M, van Haastregt JCM, Schols JMGA, van Balen R, van Geloven N, Kempen GIJM, Achterberg WP. Effects of the FIT-HIP Intervention for Fear of Falling After Hip Fracture: A Cluster-Randomized Controlled Trial in Geriatric Rehabilitation. J Am Med Dir Assoc. 2019 Jul;20(7):857-865.e2. doi: 10.1016/j.jamda.2019.03.009. Epub 2019 May 8.
Link naar artikel

 
   
Winder JY, Achterberg WP, Gardiner SL, Roos RAC. Longitudinal assessment of the Unified Huntington's Disease Rating Scale (UHDRS) and UHDRS-For Advanced Patients (UHDRS-FAP) in patients with late stage Huntington's disease. Eur J Neurol. 2019 May;26(5):780-785. doi: 10.1111/ene.13889. Epub 2019 Jan 27.
Link naar artikel

 
 
 
Zo, dit is mooi! Een gratis E-training over pijn herkennen bij . Niet kunnen uiten van je pijn is behoorlijk ellendig.
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/training-pijn-herkennen-dementie
@ZorgVoorBeter
Door: Anne-marieBruijs, @AnnemBr 20-05-19
 
   
 
Agenda
 
   


9 september 2019
UNC-ZH Symposium 'Van thuis naar verpleeghuis met kwaliteit van leven - Betekenisvolle activiteiten bij dementie'
Leiden
 
   


19 en 20 september 2019
Leidse Ouderengeneeskunde Dagen
Leiden
 
   


23 tot 25 oktober 2019
The 29th Alzheimer Europe Conference
Den Haag
   


19-20 juni 2019
Congress Nursing Home Research
Leiden

 
 
    
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement