Leids Universitair Medisch Centrum
12 december 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
UNC-ZH
Recente proefschriften
Publicaties
Tweet
Agenda
  
Een reflectiemoment... door Wilco Achterberg
December is vaak koud, donker en nat, maar toch is het ook de maand waarin we aan elkaar denken en gezellig binnen met elkaar feestdagen vieren. Dat is meestal niet uitbundig, zoals de zomerfestivals, maar ingetogen, en we kijken dan ook vaak terug op het afgelopen jaar.

Het was een goed jaar, zowel voor mijzelf als voor het UNC-ZH, al waren er ook wel momenten van kwetsbaarheid. Sommige onderzoekers werden moeder, andere verloren een ouder. Zelf had ik dit jaar twee momenten van lichamelijke kwetsbaarheid, die gelukkig weer goed gekomen zijn, maar die je toch doet beseffen dat vitaliteit nooit vanzelfsprekend is.

Zo terugkijkend besef ik mij dat het fijn is dat er iemand voor je zorgt, en ook dat je voor iemand kan zorgen. Ik ben ook heel trots hoe er binnen alle organisaties van ons netwerk dit jaar weer met toewijding en kennis uitstekend gezorgd is. En ik heb ook al weer ontzettend zin in 2020, het jaar waarin het UNC-ZH het 3e lustrum viert. Fijne feestdagen!
 
Namens het UNC-ZH team,
Wilco achterberg
 
 
Kennis delen: drie geslaagde Kenniscafés

In het najaar waren er drie UNC-ZH Kenniscafés op de drie verschillende onderzoeksthema's van het netwerk. Marente organiseerde een kenniscafé over onderzoeksresultaten in de palliatieve zorg over onder andere de SigMa-methodiek. Saffier organiseerde een kenniscafé op geriatrische revaldatie over implementatie van de USER en COPM. Het derde Kenniscafé behandelde de wensen en behoeften van Nederlandse ouderen met een Indonesische achtergrond bij WZH van twee masterstudenten van Vitality and Ageing. 

Van het Kenniscafé over palliatieve zorg staat het verslag nu online.

Lees hier het verslag
 
 
SigMa-methodiek beschikbaar: herkennen van palliatief-terminale fase

Hoe herken je als zorgmedewerker tijdig veranderingen bij een bewoner voor het inzetten van palliatieve zorg? De SigMa-methodiek biedt handvatten voor het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners. De methodiek is gebaseerd op de ervaringen uit een actieonderzoek in 10 Nederlandse verpleeghuizen.

Bekijk de methodiek
 
 
Van praktijkvraag naar promotieonderzoek: Vitale tuin

Melanie van der Velde werkt als psycholoog bij Pieter van Foreest. Deze organisatie is al 14 jaar lid van het UNC-ZH en zo kwam Melanie op het spoor van de stimuleringssubsidie van het UNC-ZH. Zij diende haar onderzoeksvraag in. 

Lees verder
 
 
CVA Zorgpad Cognitieve Revalidatie
Rimmie Meijs is ergotherapeute bij Topaz en zit in die hoedanigheid ook in de Werkgroep Geriatrische Revalidatie van het UNC-ZH. Voor de master Neurorevalidatie ging Rimmie Meijs aan de slag voor een aanpak voor cognitieve revalidatie na een CVA. 
Lees verder 
 
 
Alle linking pins aan de slag
Voor alle lidorganisaties is nu een linking pin gestart. Linking pins zijn medewerkers uit de lidorganisaties van het UNC-ZH die de verbinding leggen tussen het netwerk, het onderzoek en de praktijk. HWW zorg is net een paar maanden bij UNC-ZH, die linking pin volgt nog.
Zie hier alle linking pins
 
 
Eerste bijeenkomst themagroep Palliatieve zorg
Palliatieve zorg in het verpleeghuis. Waar staan we en waar willen we naartoe? Dit was het onderwerp van de eerste bijeenkomst van de UNC-ZH Themagroep Palliatieve zorg op 22 oktober. 
Lees verder
 
 
Onderzoek naar toepassing Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang moet zogeheten onvrijwillige zorg terugdringen. Het LUMC doet onderzoek in zorginstellingen om handvatten te bieden bij het maken van afwegingen. Het uiteindelijke instrument moet helpen tijdens het bespreken in het mdo.
Lees verder 
 
Naar Tokyo, dementieonderzoek in Japan
Na 10 jaar samenwerken was het zo ver: voor het eerst naar Japan, op uitnodiging van Dr Miharu Nakanishi in Tokyo. Jenny van der Steen vertelt over haar bezoek aan Tokyo: 'Een geweldige ervaring'.
Lees verder
 
  Nieuwe
      »»»»»» Onderzoeksflits »»»»»»     

>>> Alzheimer Conference Den Haag - Op het Alzheimer Congres in Den Haag eind oktober presenteerden we verschillende onderzoeken via posters voor het internationale publiek. Op de posters: de COSMOS studie, het Namaste Familieprogramma, het CONT-END project en Kwaliteit van leven bij dementie en de bijdrage hieraan door muziektherapie. Het UNC-ZH was goed vertegenwoordigd op het congres, ook met collega's uit het netwerk! Mooi congres om kennis op te doen en te delen en voor ontmoetingen met vakgenoten. 


   
 
pRoefschriften
(vETGETYPTE en onderstreepte NAMEN ZIJN LEDEN VAN HET NETWERK)
 
   
Smeets C. Psychocopharmalogical treatment of neuropsychiatric symptoms – proper prescription in perspective. Radboud University. 2019 Nov.
Link naar bericht

 
   
 
publicaties
(vETGETYPTE en onderstreepte NAMEN ZIJN LEDEN VAN HET NETWERK)
 
   
Kwakernaak J, Eekhof JAH, De Waal MWM, Barenbrug EAM, Chavannes NH. Patients' Use of the Internet to Find Reliable Medical Information About Minor Ailments: Vignette-Based Experimental Study. J Med Internet Res. 2019 Nov 11;21(11):e12278.
Link naar artikel

 
   
Mooijaart SP, Du Puy RS, Stott DJ, Kearney PM, Rodondi N, Westendorp RGJ, den Elzen WPJ, Postmus I, Poortvliet RKE, van Heemst D, van Munster BC, Peeters RP, Ford I, Kean S, Messow CM, Blum MR, Collet TH, Watt T, Dekkers OM, Jukema JW, Smit JWA, Langhorne P, Gussekloo J. Association Between Levothyroxine Treatment and Thyroid-Related Symptoms Among Adults Aged 80 Years and Older With Subclinical Hypothyroidism. JAMA. 2019 Oct 30:1-11.
Link naar artikel

 
   
van der Ploeg MA, Floriani C, Achterberg WP, Bogaerts JMK, Gussekloo J, Mooijaart SP, Streit S, Poortvliet RKE, Drewes YM. Recommendations for (Discontinuation of) Statin Treatment in Older Adults: Review of Guidelines. J Am Geriatr Soc. 2019 Oct 30.
Link naar artikel

 
   
Verbeek H, Zwakhalen SMG, Schols JMGA, Kempen GIJM, Hamers JPH. The Living Lab in Ageing and Long-Term Care: A Sustainable Model for Translational Research Improving Quality of Life, Quality of Care and Quality of Work. 2019 Oct. https://doi.org/10.1007/s12603-019-1288-5
Link naar artikel

 
 
 
‘Ik ben enorm onder de indruk van het werk van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg #SANO’ zegt @thwvanuum, directeur Langdurige Zorg @MinVWS @hugodejonge @anno_pomp, tijdens het najaarsoverleg @ZonMw: ‘een unieke en belangrijke beweging is ingezet!’
Door: Ouderenzorg Limburg; @OuderenzorgZLim, 31 okt. 2019
 
   
 
Agenda
 
   


20 januari 2020
Kenniscafé Nieuwe technologieën
Delft
   


10 feburari 2019
Congres Zoek het uit!
Nieuwegein
   


4 juni 2020
Werkconferentie Propallia
Den Haag
   


19-20 juni 2020
Congress Nursing Home Research
Leiden
   


11 september 2020
Symposium 15-jarig jubileum UNC-ZH
Leiden

 
 

 
 
   

Printversie
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement