30 oktober 2018
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief 
Propallia 
Over Propallia
Agenda
 
Lees verder  
 
Extra MuSt-PC meetweken november 2018
Kent u de klachtenlast van uw patiënten met een ongeneeslijke ziekte?
Uw hulp is nodig!
We vragen u mee te doen met de twee extra weken van het Must-PC project.

Binnen dit landelijke vierjarige project ontwikkelen de zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) de digitale MuSt-PC tool, met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase.

Maandag 12 november t/m zondag 25 november 2018 vinden de meetweken plaats. Ook als u eerder nog niet meedeed, kunt u zich aanmelden voor deze meetweken.


Lees verder
 
 
 
Bijeenkomst Propalliagroep onderwijs
Op 25 september vond de bijeenkomst van de Propalliagroep rond onderwijs plaats. Meer dan 25 enthousiaste deelnemers gingen met elkaar de dialoog aan over de aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs.

Resultaat is een drietal quick wins.

 
Lees verder
 
prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie  
 
Zelfevaluatie palliatieve zorg van start

Fibula, IKNL en netwerkcoördinatoren hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat zorgorganisaties helpt de palliatieve zorg te verbeteren. Resultaat is de zelfevaluatie, ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg. 

Per 1 oktober is de zelfevaluatie beschikbaar. De zelfevaluatie wordt aangeboden via de netwerken palliatieve zorg.

Lees verder

 
 
 
Week van de vraag 2018
Update 
De jaarlijkse week van de vraag is formeel afgelopen. Hopelijk hebt u mooie antwoorden gekregen op het stellen van de vraag waardoor u nog beter kunt aansluiten bij de wensen, waarden en behoeften van patiënten en naasten.

Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn: geen probleem.
U kunt De Vraag altijd en overal stellen!

Ervaringen delen binnen de regio Propallia kan nog steeds via deze link. Tot 1 januari 2019 blijft de link open om uw ervaringen te delen. Van alle inzendingen maken we een overzicht. Dit overzicht wordt gedeeld, zodat we elkaar ook kunnen inspireren met wat het stellen van De Vraag kan opleveren.
 
 
 
Kennismaken Sven Zeilstra
Netwerkcoordinator Den Haag e.o. 
Mijn naam is Sven Zeilstra en ik volg per september Denise Temmink op als programmaleider palliatieve zorg bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Lees meer
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement