20 december 2018
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief 
Propallia 
Over Propallia
Agenda
 
Lees verder  
 
Werkconferentie Propallia 16 mei 2019
Save the date
In 2019 is wederom een inspirerende werkconferentie van Propallia gepland. De werkconferentie vindt plaats op donderdag 16 mei van 13 tot 17 in het LUMC te Leiden.
 
Thema van de werkconferentie is 'Ontmoeten'. 

Op dit moment is een programmacommissie bezig om een interessant programma neer te zetten. De uitnodiging volgt binnenkort.
 
Noteer 16 mei vast in uw agenda!
We hopen van harte u dan te mogen ontvangen en inspireren.
 
 
 
Resultaten Week van de vraag
“Wat is belangrijk voor u?, Wat kan ik of iemand anders voor u doen of laten zodat u zich prettiger gaat voelen? Waar hoopt u op?”

Deze vragen zijn in oktober door zorgverleners gesteld om zaken op te sporen die het voor patiënten en hun directe naasten prettiger kunnen maken. Soms openen uw ogen door een gerichte te vraag te stellen aan uw patiënt of naasten, waardoor u wellicht uw zorg of benadering aanpast.
Het stellen van vragen leverde veel waardevolle informatie op.

  
Lees verder
 
prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie  
 
Interactieve workshop “Patiënten en naasten centraal, maar….. dan ook echt!” vanuit Propallia op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Geëvalueerd met een 8.9 door de deelnemers
 

Op 8 november gaf een 13- koppig team vanuit Propallia een 5-kwartier durende interactieve workshop voor ruim 60 zorgprofessionals tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in congrescentrum de Werelt in Lunteren met als thema “Patiënten en naasten centraal, maar….. dan ook echt!”. 

Lees verder

 
 
 
Toolkit patientenparticipatie
Patiëntenparticipatie wordt steeds belangrijker gevonden en is gegroeid naar een onmisbaar element in de zorg. Mensen in de palliatieve fase kunnen en willen ook participeren. Vaak is hun motivatie dat zij op deze manier iets voor anderen iets kunnen betekenen.

Propallia stelt de patiënt en diens naasten altijd centraal. Patiëntenparticipatie vinden we dan ook heel belangrijk. We geven daar onder andere vorm aan door een actieve patiënten- en naastenraad.

Recent is een toolkit verschenen over patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg. De toolkit is een resultaat van een Palliantie project. Met de toolkit wordt een bijdrage geleverd aan het meer betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun naasten en patiëntenvertegenwoordigers door in te gaan op de meerwaarde, opbrengst en verschillende vormen en methodes.

Wellicht bent u in uw eigen instelling ook bezig met het versterken van patientenparticipatie in zorg, onderzoek of onderwijs. De toolkit biedt u dan mogelijk interessante handvatten.

Lees verder
 
 
 
Propallia successen van 2018 
Op 11 december heeft de laatste Propalliagroep bijeenkomst van dit jaar plaatsgevonden. Onderwerp van de bijeenkomst waren de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.

De deelnemers hebben gedeeld wat voor hen ieder persoonlijk een succes was en welk Propallia succes ze graag opgeschaald/uitgebreid zouden zien. Genomineerd zijn:
- Workshop Propallia zoals gegeven op het NCPZ
- De Werkconferentie 
- De Week van de Vraag
- Onderwijsbijeenkomst
- Opzet MDO
- Leidse Gesprekshulp 
  
Lees verder
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement