4 juli 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief 
Propallia 
Over Propallia
Agenda
 
Lees verder  
 
Verslag
werkconferentie Propallia Ont-moeten 
Onder grote belangstelling vond op 16 mei de Propallia werkconferentie met het thema Ont-moeten plaats. Meer dan 125 mensen uit de hele Propallia regio ontmoetten om elkaar, deden inspiratie op en gingen met elkaar in gesprek.

Palliatieve zorg kan niet zonder ontmoeten. Ontmoeten is noodzakelijk om goede palliatieve zorg te kunnen leveren. Maar hoe moet dat eigenlijk, goed ontmoeten? Goed ontmoeten kan door een open houding en door uw blik door een ander te laten verruimen. Deelnemers zijn er tijdens de werkconferentie direct mee aan de slag gegaan. O.a. Rik Spann, musicoloog en leiderschapstrainer, belichtte ontmoeten in de palliatieve zorg vanuit een geheel ander perspectief.

Lees verder 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LUYeMQyrchs  
 
Oog voor naasten mag door!
Update
Zorg voor naasten is een onmisbaar deel van de palliatieve zorg. Het helpt naasten in het omgaan met de verdrietige situatie van een ziek familielid (voorzorg) en kan hen na het overlijden helpen bij een optimale rouwverwerking (nazorg). In de regio Zuid Holland Noord heeft de afgelopen maanden de proefimplementatie van het project Oog voor naasten plaatsgevonden. In dit project is een toolkit ontwikkeld met o.a. een handreiking voor- en nazorg voor zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen en een informatiemap met folders voor naasten over zelfzorg, het krijgen van ondersteuning en rouwzorg.

Inmiddels hebben we het goede nieuws ontvangen dat het vervolg op dit project genaamd Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) voorwaardelijk is goedgekeurd door ZonMw. In dit vervolg wordt de toolkit geschikt gemaakt voor gebruik in de extramurale zorgsetting (thuiszorg, huisartsenpraktijk) en aangepast aan de behoeften van mensen die laaggeletterd zijn en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

 
Lees verder
 
 
 
Call ZonMw voor Palliantie interventies
Mogelijkheid voor aanvragen subsidie 
Praktijkinstellingen krijgen de mogelijkheid om met subsidie van ZonMw de palliatieve zorg te verbeteren door één of meerdere van acht onderstaande interventies in de praktijk toe te passen. De subsidie-aanvraag verloopt via de Netwerken Palliatieve Zorg.

Lees verder
 
 
 
Propalliagroep over onderwijs
19 september
De werkgroep Onderwijs van Propallia organiseert op 19 september van 09.15 uur - 11.30 uur een Propalliagroep bijeenkomst. We zullen dat o.a. doen in de vorm van een 'markt' waar diverse werkvormen gepresenteerd worden om Palliatieve Zorg op een creatieve manier in het onderwijs (MBO, HBO, WO+, bijscholing) te integreren. Mensen die te maken hebben met ondewijs en willen aansluiten, kunnen een mail sturen naar info@propallia.nl.

Op 1 oktober wordt ook een landelijk symposium gehouden rond palliatieve zorg in het onderwijs. Klik hier voor de link.
 
 
prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie  
SigMa project
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase 

Doel van het SigMa project is het verbeteren en markeren van de palliatief-terminale fase in verpleeghuizen.
De situatie en behoeften van verpleeghuisbewoners veranderen vaak. Het is belangrijk dat verzorgenden dat tijdig signaleren. Door middel van actieonderzoek ondersteunen onderzoekers verzorgenden in tien verpleeghuizen bij het kiezen en toepassen van methoden die helpen bij het signaleren en markeren.

 
 
Lees verder

 
 
 
Filmpjes palliatieve zorg
Als vervolg op de animatie 'wat is palliatieve zorg?' zijn er vier nieuwe animaties gepubliceerd door PZNL:
- Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
- Markering van de palliatieve fase
- Delier in de palliatieve fase
- Zingeving in de palliatieve fase

De animaties zijn in te zetten tijdens scholingen, bijeenkomsten en andere activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering en bewustwording. De animatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is bedoeld voor een breder publiek. Deze laat het belang van het kwaliteitskader voor beleidsmakers en zorgverleners zien.
 
 
 
 
De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen palliatieve zorg
21 en 22 november 2019
De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijke  onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector. 

Meer informatie over deze dagen kun je hier vinden.
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement