8 oktober 2019
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief 
Propallia 
Over Propallia
Agenda
 
https://www.youtube.com/watch?v=LUYeMQyrchs  
 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
12 oktober 2019
Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg kunnen algemeen publiek, patiënten, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in heel Nederland kennis maken met palliatieve zorg. In Noordelijk Zuid-Holland worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Wil je meer weten? Kijk dan op de websites van de Netwerken Palliatieve Zorg of organisaties bij jou in de buurt.

 
 
 
Week van de vraag 2019
7 - 14 oktober
Hoe kom je er achter wat het leven prettiger kan maken voor patiënten en hun direct naasten in de palliatieve of terminale fase? Door het te vragen!

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) starten de netwerken in Noordelijk Zuid-Holland weer met de jaarlijks terugkerende Week van de Vraag. Een week waarin zorgverleners een open vraag stellen aan de patiënt om te achterhalen wat het verschil maakt voor de patiënt.

Voor de Week van de Vraag worden geplastificeerde kaartjes verspreid met mogelijke vragen. Dit jaar zijn de vragen aangepast om de patiënt nog meer uit te nodigen om aan te geven wat passende zorg voor hem of haar betekent. Meestal gaat het om kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor de patiënt zijn. Kleine gebaren, aandacht of heldere informatie bijvoorbeeld.

Op de achterzijde van het kaartje staan vragen om te reflecteren, maar ook om te inspireren. Hartverwarmende ervaringen kunnen gemaild worden naar het netwerk palliatieve zorg. Bijzondere momenten zullen periodiek gedeeld worden om andere zorgverleners te inspireren om deze vragen in de reguliere werkwijze op te nemen.

Lees verder
 
Lees verder  
 
Terugblik op de onderwijsmarkt 
Propalliagroep bijeenkomst 19 september
Een markt, waar geen groenten en fruit, maar onderwijsvormen aan de man gebracht werden. De Propalliagroep bijeenkomst op 19 september stond in het teken van palliatieve zorg en onderwijs. De werkgroep onderwijs toetste interactief met de aanwezigen een zogenaamde onderwijsmarkt, die op scholen of universiteiten, in zorginstellingen en ziekenhuizen gehouden kan worden, en waar bezoekers laagdrempelig in contact komen met verschillende vormen van scholing palliatieve zorg. Kernwoorden die passen bij deze onderwijsvormen zijn; toepasbaar, interactief, creatief, aansprekend.
Ongeveer 30 personen uit MBO, HBO en universitair onderwijs, zorginstellingen, Patiënten en Naastenraad, en de netwerken palliatieve zorg namen aan de bijeenkomst deel. Tijdens de bijeenkomst konden ze proeven aan werkvormen die ingezet kunnen worden om de palliatieve zorg in het onderwijs handen en voeten te geven. Deep democracy, Death over Dinner, Handmassage, Palliatief Triviant, educatieve spelletjes en andere vormen passeerden de revue.

De levendigheid, het enthousiasme en het bruisende van een markt was voelbaar. De deelnemers concludeerden dat deze onderwijsmarkt en de gebruikte onderwijsvormen heel goed ingezet kan worden op scholen en in zorginstellingen om meer kennis en bewustzijn over palliatieve zorg te creëren. De kracht van het betrekken van de praktijk en ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten) bij het ontwikkelen en geven van onderwijs sprak iedereen aan. De onderwijsgroep zal de onderwijsmarkt verder ontwikkelen en uitrollen. De mogelijkheid van accreditatie wordt onderzocht.
 
 
 
In gesprek over ervaringen met de methodiek PaTz
Interview met Maarten Dekker (huisarts) door Sven Zeilstra (Netwerkcoördinator voor de regio Haaglanden)
De afkorting PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking en deskundigheid rond de palliatieve zorg in de thuissituatie te verbeteren. Sinds 2010 worden lokale PaTz-groepen opgericht, waarbij huisartsen en (wijk)verpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar worden gebracht voor een inhoudelijk overleg. Tijdens het overleg worden patiënten in kaart gebracht met een levensverwachting korter dan een jaar en wordt er met elkaar nagedacht over het juiste zorgplan.

Aan een PaTz-groep neemt, naast huistartsen en (wijk)verpleegkundigen, een deskundige op het gebied van de palliatieve zorg deel. Ik spreek met Maarten Dekker, die als deskundige deelneemt aan een PaTz-groep in de regio Haaglanden.

Lees verder

 
 
 
 
Even voorstellen
Anne Kors- Walraven
Via deze weg stel ik me graag voor. Sinds begin juli werk ik bij IKNL als adviseur palliatieve zorg. Samen met drie andere collega's werk ik aan het bevorderen van de samenwerking tussen personen en organisaties op bovenregionaal niveau met als doel om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk te versterken. In die hoedanigheid ondersteun ik o.a. de consortia palliatieve zorg Propallia en Zuidwest Nederland.
Hiervoor was ik werkzaam als beleidsadviseur bij Harteraad, de patiëntenorganisatie voor mensen met een hart- of vaatziekte. Bij Harteraad hield ik me bezig met o.a. hartfalenzorg, CVA-zorg, een buddyproject, alles rond geneesmiddelen en patiëntparticipatie in richtlijnen. Ik heb er veel geleerd, o.a. hoe waardevol het is om het perspectief van de patiënt en zijn naasten centraal te stellen, maar na acht jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. De functie bij IKNL is voor mij een perfecte omdat ik veel thema's die ook bij Harteraad speelden tegen kom maar er tegelijkertijd nog genoeg te leren is.

Ik heb Bestuurskunde en Geschiedenis gestudeerd in Leiden. Hoewel ik me er destijds niet zo bewust van was, laten deze studies goed zien hoe ik ben. In de keuze voor Bestuurskunde zie je terug dat ik ervan hou om vraagstukken te analyseren en verschillende belangen en meningen boven tafel te krijgen. Maar tegelijkertijd kan ik erg genieten van de mooie verhalen uit de geschiedenis die laten zien dat, gelukkig, niet alles te vatten is in voorspelbare oorzaken en gevolgen.  

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met me op: A.Kors@iknl.nl
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement