"Ik heb een dokter in Marokko"
 
 

Als zorgverlener is het soms zoeken hoe je goed de aansluiting kan maken met patiënten en naasten die uit een andere cultuur komen. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden maakt in het kader van het project ‘Interculturele palliatieve zorg’   gebruik van de film “Ik heb een dokter in Marokko” en kaderen dat in in leerzame, interactieve bijeenkomsten. Een aanrader ook voor andere organisaties in de Propallia regio. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator van de regio Haaglanden, licht dit verder toe.
 
“De film laat een aantal aspecten van ziektebeleving bij moslims zien en is bedoeld om uit te nodigen tot gesprek. De film geeft geen kant-en-klare antwoorden.” vertelt Ilse. “Er is een handleiding gemaakt hoe je de film kan gebruiken. Door in kleine groepen na te praten onder leiding van gespreksleiders en  de film plenair na te bespreken, komen veel zaken naar boven.
 
De afgelopen tijd is de film veel gebruikt door ziekenhuizen en verpleeghuizen in het netwerk Haaglanden en het is een groot succes. Zorgverleners zijn onder de indruk. Het wordt inzichtelijker waarom sommige zaken zoals palliatieve sedatie extra gevoelig kunnen liggen. Religieuze en culturele opvattingen en gewoonten lopen daarbij vaak door elkaar. Door het zien van de film en de nabespreking hebben zorgverleners meer inzicht in belevingen en verwachtingen. "
 
De film is alleen op dvd verkrijgbaar en is te bestellen via http://www.dokterinmarokko.nl/
De handleiding vindt u hier

De film ‘Ik heb een dokter in Marokko’ gaat over de beleving van ziekte en dood bij patiënten met een allochtone achtergrond. Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met deze patiënten. Door het intensief volgen van een aantal migrantenpatiënten en hun naasten geeft de film een indringend beeld van de gewoonten, geloofsovertuigingen en verwachtingen in andere culturen rond ziekte en overlijden.
De film is gemaakt door Radboudumc-medewerkers en tevens filmmakers Nelleke Dinnissen en Paul van Laere, samen met Saida Aoulad Baktit
 

 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement