Leids Universitair Medisch Centrum
2 maart 2020
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
PHEG
Promoties
Meer Nieuws
Agenda
 
 
 
Beste lezer,

in uw mailbox ligt weer een mooi overzicht van wederwaardigheden van onze afdeling in de eerste maanden van dit jaar, in de regio’s Leiden en Den Haag. We waren nogal in het nieuws, met de oratie van Jet Bussemaker, de start van onze nieuwe hoogleraar ‘Population Health’, een inspirerende werkconferentie in Den Haag, een paar promoties en het aanbieden van een voor onze afdeling belangrijk landelijk NFU rapport. We zoeken nog steeds graag uw medewerking in projecten; u leest hier over enkele daarvan en over resultaten van weer andere. Onze ouderengeneeskundigen gingen naar Marokko en namen ook een paar huisartsen mee. En als u doorklikt leest u meer over publicaties en presentaties. Wij hopen dat u met ons mee blijft doen!

 
Namens de redactie,
Prof Dr Mattijs Numans, huisarts, afdelingshoofd. 
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
SUCCESS studie: stoppen-met-roken advies door doktersassistente na het uitstrijkje
Ondanks toenemende aandacht voor tabaksverslaving, is roken nog steeds doodsoorzaak nr. 1 onder jonge Nederlanders. Hoe rokers te bereiken die nog geen ziekte of klachten hebben door het roken? In de SUCCESS-studie nemen onderzoekers het uitstrijkje als aangrijpingspunt. Huisartspraktijken kunnen nog meedoen.
Lees verder
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
UMC's gaan het veld in ....!
Prof. dr. Willy Spaan, de voorzitter van de RvB van het LUMC, in zijn rol als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), overhandigde het rapport ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ aan minister Bruins (Medische zorg). De UMC’s geven zichzelf de opdracht een grotere rol te gaan spelen bij het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. Dat is van groot belang voor onze afdeling en we hebben dan ook graag meegewerkt aan dat rapport. De LUMC-Campus Den Haag is één van de voorbeelden.
Lees verder
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Culturele verschillen in ouderengeneeskunde en opleiden in ouderengeneeskunde
Een opleidersdriedaagse in Marokko – een bijzondere uitstap voor SOOL, de Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden, n.a.v. het 20-jarig bestaan. Het thema “interculturele zorg en opleiden van interculturele zorgverleners” stond centraal, met werkbezoeken op locatie.
Lees verder
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Oratie professor Jet Bussemaker 'Zorg als sociale kwestie'
Als nieuwe hoogleraar bij de LUMC-afdeling PHEG sprak professor Jet Bussemaker op 15 februari 2019 haar rede uit. Daarin analyseerde zij waarom huidige beleidsuitgangspunten niet voldoen om kwetsbare groepen te beschermen en ongelijkheid te bestrijden. In een gedeelde aanstelling bij de Faculteit Geneeskunde én bij de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) wil zij gaan analyseren hoe beleid uitpakt.
Lees verder
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
The Box, partner van Stevenshof Vitaal

Het initiatief Stevenshof Vitaal beoogt van de wijk Stevenshof in Leiden een gezonde(re) wijk te maken. Bijvoorbeeld door de bewoner te faciliteren bij een gezonde levensstijl. Eén van de pilot projecten is The Box, letterlijk een doos met e-Health tools voor thuiscontroles. Met hulp van NeLL zal de Box verder worden ontwikkeld.

Lees verder
 
 
 
 
 
Proefschrift: 'Geriatric Rehabilitation for older patients with COPD; integration of rehabilitation and palliative care'
 Door Leonoor van Dam van Isselt.
Lees verder
 
   
 
MEER NIEUWS
 
   
Passende zorg voor mensen met complexe hulpbehoeften door interprofessioneel leren en werken
 
   
Jessica Kiefte hoogleraar Population Health
 
   
Overzicht ELAN gehonoreerde data aanvragen
 
   
Uw medewerking gezocht binnen ELAN en UNC-ZH
 
   
Jet Bussemaker nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 
   
Geslaagd symposium Zorgen voor verpleeghuisbewoners in laatste levensfase
 
   
Huisarts Marco Ephraim en Mattijs Numans in het nieuws over proef Hotspotters
 
   
Groter denken, kleiner doen
 
 
 
   
 
Agenda
 
   
Donderdag 16 mei 2019, Leiden
Propallia werkconferentie Ont-moeten
 
   
Dinsdag 28 mei 2019, Den Haag
Hadoks Lagerhuisdebat
 
   
Donderdag 6 juni 2019, Radboudumc Nijmegen
SANO wetenschapsdag 'Onderzoek creatief toepassen'
 
   
Donderdag 13 juni 2019, Leiden
Wetenschapsavond Ouderengeneeskunde 2019
 
   
Vrijdag 21 juni 2019, Radboudumc Nijmegen
NHG wetenschapsdag 'Huisarts, patiënt en context'
 
   
Maandag 1 tot 5 juli 2019, LUMC-Campus Den Haag
Population Health Management Summer School Fundamentals
 
   
Maandag 9 september 2019, Leiden
UNC-ZH Symposium Kwaliteit van leven bij dementie
 
   


19 en 20 september 2019, Stadsgehoorzaal Leiden
De Leidse Ouderengeneeskundedagen
 
   
Vrijdag 24 januari 2020, Academiegebouw Leiden
Oratie Professor Jessica-Kiefte de Jong
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement
...