Leids Universitair Medisch Centrum
 
 
Clinical Research Center Update
Studies open voor inclusie
   
 
MammaCarcinoom
 
 
 
TOP-1
Tailored treatment in Older Patients: Omission of radiotherapy in elderly patients with low risk breast cancer

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van het achterwege laten van de standaard bestraling bij oudere vrouwen die een borstsparende operatie hebben ondergaan. Het gaat alleen om de groep patiënten met een zeer laag risico hebben op plaatselijke terugkeer (lokaal recidief) van de borstkanker. Bij deze vrouwen wordt géén bestraling toegepast. Dit leidt direct tot minder belasting én minder bijwerkingen voor deze vrouwen. Daar staat tegenover dat zonder de bestraling het risico op lokaal recidief iets zal toenemen. Deze recidieven zijn over het algemeen te verwijderen met een operatie. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het geen invloed heeft op de kans op overlijden bij oudere vrouwen. Gezien het grote voordeel voor deze patiëntengroep (minder belasting, geen bijwerkingen), is dit risico acceptabel. Op basis van onderzoek van afgelopen jaren zijn de behandelaars in Nederland van mening dat het weglaten van bestraling de nieuwe standaard moet zijn. Dit nieuwe beleid zal echter nog in de praktijk moeten worden getoetst. Daarvoor is dit TOP-1 onderzoek.

Het landelijke TOP-1-onderzoek heeft op 23 september 2021 de beoogde inclusie van 800 patiënten afgerond. Het onderzoek is een groot succes en ondanks de Corona-pandemie lijkt het erop dat bijna alle potentiele patiënten deelnemen aan het onderzoek. Dit is een teken dat er een groot enthousiasme is voor de-escalatie bij zowel patiënten als behandelaars.
Paradoxaal genoeg leidt dit tot het volgende dilemma. De follow-up van de patiënten is te kort om een ​​gefundeerde uitspraak te doen over de gevolgen van de-escalatie anders dan reeds vermeld in het protocol en de PIF. Eind 2022 is er echter voldoende tijd verstreken om de uitkomsten in te schatten, dan hebben alle 800 patiënten minimaal 1 vervolgmoment van 12 maanden bereikt. Gezien het enthousiasme van inclusie is de verwachting dat na het stopzetten van de TOP-1 de meeste patiënten niet meer zullen worden bestraald. Dit is echter nog niet voldoende onderbouwd met data. Daarom de verlening van de TOP-1. Op deze manier is de informatie die patiënten krijgen in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap en houden we de ontwikkeling van recidieven bij. Het onderzoek wint ook aan statistische power.

Het registratieonderzoek wordt dus onverminderd voortgezet, ondanks dat het streefaantal patiënten al is bereikt. Wij zijn van mening dat dit het meest eerlijk is voor patiënten en voorkomt dat radiotherapie niet als standaardbeleid wordt gezien voordat de gegevens dit ondersteunen. Daarom wordt de TOP-1 studie verlengd tot 31-12-2022 totdat alle 800 oorspronkelijke TOP-1 patiënten 1 follow-up moment van 12 maanden hebben bereikt. Gezien het huidige opnamepercentage komen er nog 400 bij.
 
De studie is in januari 2017 gestart en tot en met juni 2022 zijn 1035 patienten geincludeerd vanuit 45 verschillende centra en zijn er in totaal 46 centra open.


    
Meer informatie via Principal Investigator dr. Gerrit-Jan Liefers (G.J.Liefers@lumc.nl) of trialmanager Jeffrey Braak (J.P.B.M.Braak@lumc.nl).
 
Websites: BOOG, Onderzoek bij Kanker, CCMO, ICTRP
 
 
PALGA TRIAL ALERT
Data uit de kankerregistratie (2008-2012) laten zien dat er landelijk slechts 471 patiënten per jaar potentieel in aanmerking komen voor de TOP-1 studie. Om u als behandelaar te helpen met het identificeren van potentiele TOP-1 patiënten is sinds kort een PALGA trialalert ingesteld. De trialalert staat standaard uit en vandaar deze oproep om het alert aan te laten zetten door uw patholoog zoals te lezen in het landelijk MammacarcinoomTotaal protocol.  

De trial-alert is via de parameterset instelbaar op vier manieren.
A) Geheel uit, wordt in deze optie uitgerold, beide onderstaande vragen staan op “nee”
B) Alleen een interne melding in het protocol, bovenste vraag staat op “ja” de onderste op “nee”
C) Alleen een melding in de PV (protocollaire verslaglegging), bovenste vraag staat “nee” en onderste vraag op “ja”
D) Combinatie van B en C, beide vragen staan op “ja”
 
 
 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS TOP-1
Includeren van DCIS: Deze patiënten kunnen (nu) niet in de studie. Punt is dat de lokaal recidief kans van low-risk IDC leidend is geweest voor de power berekening. Welke vormen van DCIS gr 2 3n 3 aan die kaders voldoen zou opnieuw moeten worden berekend. Wellicht later in een amendement.

Begeleidend DSIC (DCIS naast andere primaire mammatumor) mag wel.

Includeren LCIS: Als er een invasieve component is bij de PA uitslag en de patiënt voldoet verder aan de inclusie items, dan mag de patiënt er gewoon in.

Includeren van papillair carcinoom
: Invasief en ERP+ mogen in de studie wanneer deze verder voldoen aan de inclusie criteria.

Mammacarcinoom in de voorgeschiedenis: vormt geen exclusie.

IORT in de voorgeschiedenis: vormt geen exclusie.

NBCA nummer
: De NABON Breast Cancer Audit (NBCA) registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek, -behandelingen en resultaten hiervan. Middels het NBCA nummer op het TOP-1 baseline formulier kan er een koppeling gemaakt worden met de NBCA database waardoor we de lokale datalast kunnen verminderen. Zie ook de website van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De logistiek wisselt per instelling.
Voor de koppeling is toestemming gegeven op het Clinical Trial Agreement.
 
 
PUBLICATIES TOP-1
Treatment of older breast cancer patients: de-escalation in oncology.
Scholten AN, Schröder CP, Elias SG, Liefers GJ.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Oct 14;165:D5626.


TOP-studies: de kunst van het weglaten

Oncologie Up-to-date 2018 vol 9 nummer 2

Minder onnodige bestraling bij ouderen. Tailored treatment for Older Patients (TOP)
Blad b #18 winter 2016, 32-33
 
 
 
INCLUSIES PER KWARTAAL TOP-1
 
 
 
 
 
 
DEELNEMENDE CENTRA TOP-1
Lees verder voor inclusies per centrum

 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement