Lees meer  
 
Extra MuSt-PC meetweken november 2018
Kent u de klachtenlast van uw patiënten met een ongeneeslijke ziekte?
Wanneer:
Maandag 12 t/m zondag 25 november 2018
Door wie:
Artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistents en praktijkondersteuners in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice, huisartsenpraktijk en thuiszorg.
Wat:
Onderzoek naar klachten in de palliatieve fase met een patiëntvragenlijst.
Doel:
Kom te weten welke klachten uw patiënten met een ongeneeslijke ziekte hebben en draag tegelijkertijd bij aan zorgverbetering voor deze patiënten.
Hoe:
Biedt uw patiënt een patiëntinformatiefolder en vragenlijst aan (digitaal/papier). Uw patiënt beslist of hij/zij deelneemt en vult de vragenlijst in. Niet u.
Projectleiding:
Yvette van der Linden (Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC) en An Reyners (Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMCG)
Informatie:
In de zorgverlener-informatiefolder op www.must-pc.nl
Aanmelden?
Bij Lotte van der Stap via must-pc@lumc.nl

Uw hulp is nodig!
Wij vragen u mee te doen met de twee extra meetweken van het Must-PC project.
Binnen dit landelijke vierjarige project ontwikkelen de zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) de digitale MuSt-PC tool, met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase.
 
Met de meetweken krijgen we inzichtelijk welke klachten gelijktijdig vóórkomen. U kunt als zorgverlener zelf besluiten of u op één of meerdere dagen meedoet. U benadert uw patiënten met een ongeneeslijke ziekte om eenmalig en anoniem een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is digitaal of op papier beschikbaar.
 
Aan de eerdere meetweken deden landelijk bijna 100 organisaties mee, waarvan 19 organisaties binnen Propallia (3 verpleeghuizen, 5 ziekenhuizen, 4 hospices, 4 huisartspraktijken en 3 thuiszorgorganisaties). Ook als u eerder nog niet meedeed kunt u zich aanmelden voor de extra meetweken. 
Wij hopen (weer) op uw hulp!

 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement