Leids Universitair Medisch Centrum
3 mei 2018
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
PHEG
Promoties
Meer Nieuws
Agenda
 
 
 
Beste lezer,

De arts van de toekomst, hoe ziet deze eruit? Veranderingen in de zorg hebben niet alleen invloed op het beroep, maar ook op de invulling van ons onderwijs en de opleidingen. Daarover vindt u een aantal interessante bijdragen in deze nieuwsbrief. Ook het wetenschappelijk onderzoek speelt in op deze veranderingen: lees over eHealth, big data en co-creatie in de wijk. En kijkt u even naar de agenda. Alweer drie promovendi hebben de datum voor hun promotie vastgesteld! Weet u dat de verdediging van een proefschrift openbaar is? Tenslotte komt ook het afscheid van prof Barend Middelkoop, onze hoogleraar ‘Public Health’, helaas naderbij. We plannen de middag van 5 oktober a.s. in Den Haag een mooi afscheidssymposium, waarover later meer. Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Dr Margot de Waal
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Evaluatie coschap Ouderengeneeskunde - ervaringen na 1 jaar
Vanaf april 2017 wordt het coschap Ouderengeneeskunde gevolgd als onderdeel van het coschapcluster POSH (Psychiatrie, Ouderengeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Huisartsgeneeskunde). Ongeveer de helft van de coassistenten volgt dit coschap, de andere helft volgt een coschap Sociale Geneeskunde gedurende een periode van 6 weken. Na één jaar waren we benieuwd naar de ervaringen van de coassistenten, tijd dus voor een evaluatie!
Lees verder
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
MOVIT MD: co-creatie tussen professionals en ouderen in de wijk
De samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk stimuleren, hoe doe je dat? Binnen MOVIT MD gingen zorg- en welzijns-professionals samen met ouderen aan de slag, tijdens themabijeenkomsten met inspirerende sprekers en groepswerk. Na een jaar is er bij 7 van de 8 wijken daadwerkelijk meer contact gekomen tussen professionals van zorg en welzijn. In 1 wijk was er al veel contact. MOVIT schreef een handvat dat als leidraad kan dienen voor succesvolle co-creatie in de wijk.
Lees verder
 
 
 
Kick-off National eHealth Living Lab
Op vrijdag 9 maart opende burgemeester Lenferink in het bijzijn van ruim 400 gasten het Nationaal eHealth Living Lab, NeLL genoemd. In het NeLL wil het LUMC alle landelijke eHealth-initiatieven samenbrengen.
Lees verder
 
 
 
Een slimme inhalator vóór astmapatiënten, met astmapatiënten
Een inhalator voor mensen met astma die medicijngebruik bij kan houden en een bericht verstuurt via de smartphone wanneer de medicatie wordt vergeten. Hoewel veelbelovend, houden deze zogenoemde “slimme astma inhalatoren” nog onvoldoende rekening met andere redenen voor therapieontrouw, zoals verkeerd gebruik van de inhalator en gebrek aan inzicht in de ziekte....
Lees verder
 
 
 
AIOS aan het Roer - meer flexibiliteit en zeggenschap voor AIOS in opleiding.
Het project AIOS aan het Roer is bedoeld om de huisartsenopleiding flexibeler te maken zodat de AIOS meer ruimte krijgen voor het ontwikkelen van zelflerend -en zelfsturend vermogen. Deze competenties zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden met het oog op alle ontwikkelingen die zich voordoen in de eerstelijnszorg. Vernieuwingen in de opleiding worden samen met opleiders, docenten en AIOS ontwikkeld het komend jaar.  
Lees verder
 
 
 
POH's-GGZ enthousiast over onderzoek 'Voluit Leven 55+'
Een groeiende groep 55-plussers heeft angst- en spanningsklachten, maar wordt onvoldoende herkend en behandeld. Het onderzoek ‘Voluit Leven 55+” – dat in januari 2017 is gestart – geeft de POH-GGZ de beschikking over een effectieve en laagdrempelige eHealth behandeling. Een groep van 28 POH’s is enthousiast begonnen. Er is nog plek voor een aantal nieuwe huisartspraktijken.
Lees verder
 
 
 
 
 
Proefschrift: Improving cardiovascular risk assessment in primary care.
 Door Anne de Boer.
Lees verder
 
   
 
MEER NIEUWS
 
   
Herziening Raamplan: Weet u hoe de arts van de toekomst eruit gaat zien?
 
   
Nieuws van de relatiemanager huisartsen in het LUMC
 
   
Big-data voor pijn op de borst
 
   
CAT door aios: Amoxicilline bij kaakontsteking
 
   
10e zorginstelling Aafje is lid van UNC-ZH
 
   
ZonMw interviewde Maaike Scheffers over het FIT-HIP-onderzoek
 
 
 
   
 
Agenda
 
   
Woensdag 16 mei 2018
Promotie Marjoleine Pieper in VUmc
 
   
Dinsdag 22 mei 2018
IFIC Preconferentie in Den haag
 
   
Dinsdag 5 juni 2018
Onderwijsconferentie 2018: Grensverleggend beter worden in onderwijs!
 
   
Donderdag 7 juni 2018
Promotie Clare Luymes
 
   
Donderdag 7 juni 2018
Wetenschapsavond ouderengeneeskunde
 
   
Dinsdag 11 september 2018
Promotie Tony poot
 
   
Vrijdag 5 oktober 2018
Symposium en Afscheidsrede prof. dr. Barend Middelkoop
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement