Leids Universitair Medisch Centrum
17 juli 2020
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief PHEG 
'Leidse Lijnen' thema Corona (juli 2020)
Promotie
Meer Nieuws
Agenda
 
 
 
Thema nieuwsbrief 'Corona'

Allereerst spreek ook ik de veelgehoorde wens uit, dat het goed met u gaat. Heel even leek het werk tot stilstand te komen binnen de afdeling PHEG. Maar dat was van korte duur. Veel collega’s en betrokkenen uit het veld lever(d)en hun bijdrage om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Ook zijn diverse onderzoeksaanvragen geschreven of al gehonoreerd. In deze nieuwsbrief geven wij u graag een bloemlezing.

Namens de redactie, Margot de Waal  

 
 
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Blogs
Hoe houdt je medewerkers betrokken, als plotseling al het werk, onderzoek en onderwijs, online is? Afdelingshoofd Mattijs Numans en collega’s uit het managementteam maakten bijna wekelijks een blog, om de spirits hoog te houden. 
Kijk hier een voorbeeld terug
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Veelbezochte Webinarserie COVID-19 in verpleeghuizen 
Hoe verspreid je snel kennis van experts over het veld, met interactief ruimte voor vragen en opmerkingen? SOOL, de Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden, organiseerde onder de bezielende leiding van Victor Chel en Hanneke Geluk een serie webinars, die met totaal ruim 1100 aanmeldingen, per avond 500-675, druk bezocht werden. 
De serie is hier terug te kijken. 
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Wijkgerichte follow-up met de app COVID Radar
Het LUMC verzamelt met de COVID Radar gegevens over klachten en het (social distancing-) gedrag van mensen. Onderzoekers van de afdeling PHEG ontvingen subsidie om zo het effect van ontsluiting van sportvelden en scholen te volgen in drie postcodegebieden in Leiden.
Lees verder over de app COVID Radar

Lees
verder
 over wetenschappelijk onderzoek m.b.t. COVID-19 op de LUMC afdeling PHEG
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Actuele informatie via crisisteams in verpleeghuizen
Onderzoekers van het UNC-ZH samen met UNO-UMCG brengen sinds week 13 ontwikkelingen in kaart, door de notulen van crisisteams te analyseren. In paneldicussie met stakeholders willen zij maatregelen prioriteren.
Lees de twee factsheets met eerste resultaten 
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Hoogleraren en onderzoekers delen hun kennis en starten wetenschappelijk onderzoek op
Grotendeels ‘achter de schermen’ zijn collega’s bevraagd door beleidsmakers, om hen bij te staan in deze tijden waar snel informatie nodig is. We noemen een selectie. Zo kon u Prof. Niels Chavannes op TV zien, om voor de Tweede Kamer te spreken over de ‘Corona-app’. Prof. Jessica Kiefte sprak met Paul Blokhuis over SEGV, leefstijl en COVID. Prof. Wilco Achterberg leverde input aan V.W.S., onder andere voor een motie van Marijnissen m.b.t. lessons learned voor verpleeghuizen..
Lees in bijgaand overzicht de gehonoreerde subsidies en lopend wetenschappelijk onderzoek op de LUMC afdeling PHEG
 
 
 orem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit
Gegevens uit het EPD van de huisarts voor Covid-19 onderzoek
En al snel waren er diverse intitiatieven om via het EPD van de huisarts actuele informatie op te halen voor ROAZ en beleidsmakers. In een aantal gevallen werd daar ook meteen onderzoek aan gekoppeld, zoals het initiatief van het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde en Zorgdomein.
Lees hier verder
 
 
 
   
Voor u gelezen
 
   
           
 
   
Charlotte verzamelt smartphones om te videobellen
 
   
NeLL aanbevelingen voor telemonitoring van COVID-19 patienten in de praktijk
 
   
Leyden Academy on vitality and ageing: verhalenplatform wij en corona
 
   
Handreiking voor herstelzorg COVID-19 relevant voor huisartsen
 
   
Behandeladvies geriatrische revalidatie na coronavirus
 
   
UNC-ZH verzamelt voor u info op de website 'Corona, verpleeghuizen en onderzoek'
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement
...